Algemene voorwaarden

1. Prijzen en koopovereenkomst

1.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Tom & Lilly ‘Furniture for Important Kids’ (hierna te noemen Tom & Lilly) zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.
1.2
De koopovereenkomst tussen Tom & Lilly en de klant komt als volgt tot stand:
– de klant plaatst een bestelling op de website van Tom & Lilly door artikelen in het winkelwagentje te plaatsen en de persoonsgegevens in te vullen.
– vervolgens maakt de klant een keuze betalen per iDEAL of ander betaalplatform of uit zelf betalen per bank en klikt op de button ’Bevestigen’.
– de bevestiging dat de bestelling succesvol is afgerond verschijnt op het scherm. Naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt vervolgens een bevestiging van de order en een factuur gestuurd.
1.3
Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail (met leesbevestiging) te sturen naar info@tomenlilly.nl.

2. Levering, prijzen en transport

2.1
Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn gebaseerd op levering door geheel Nederland en België en zijn inclusief BTW.
2.2
Het risico van het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Tom & Lilly. Op het moment van aflevering van de artikelen gaat het risico over op de klant. Het risico van een eventuele retourzending van de artikelen is voor rekening van de klant. Ook de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
2.3
De artikelen worden doorgaans uit voorraad geleverd en kunnen meestal binnen 2 werkdagen bij de klant worden afgeleverd. Tom & Lilly is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van deze of bij de producten vermelde indicatieve levertijden.
2.4
Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de klant Tom & Lilly hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1
Bij een bestelling is niet per se een aanbetaling van toepassing. Bestellingen dienen uiterlijk te worden betaald voor aflevering/verzending.
3.2
Onze artikelen kunnen op verschillende manieren worden betaald:
– De klant betaalt zelf het op de factuur vermelde bedrag o.v.v. het factuurnummer via zijn/haar bank.
– De klant betaalt indien gewenst met iDEAL of ander betaalplatform bij het plaatsen van de bestelling.

4. Levertijden

4.1
De vermelde levertijden zijn indicatief en gaan in zodra Tom & Lilly de bestelling van de klant heeft ontvangen.
4.2
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Tom & Lilly wordt overschreden, zal Tom & Lilly de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

5. Schade bij transport

5.1
Indien een artikel beschadigd bij de klant aankomt, dient deze Tom & Lilly hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen. Er wordt dan een afspraak met de klant gemaakt om het artikel op te halen. Binnen 7 werkdagen na retour van het beschadigde artikel krijgt de klant een nieuw exemplaar toegestuurd.

6. Zichttermijn en herroepingsrecht

6.1
De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Tom & Lilly te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de bestelling zonder opgave van redenen. Bekijk hier onze retourvoorwaarden.

7. Garanties en klachten

7.1
Tom & Lilly streeft naar het leveren van duurzame kwaliteit, zowel met betrekking tot het hout als de afwerking. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat de geleverde artikelen niet voldoen aan zijn kwaliteitsverwachting, dan kan de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) binnen 2 werkdagen aan Tom & Lilly laten weten, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.
7.2
Garanties afgegeven door fabrikanten worden door Tom & Lilly als leverancier onverkort uitgevoerd.
7.3
Eventuele klachten kunnen gericht worden aan:

Tom & Lilly ‘Furniture for Important Kids’
Marowijne 13D
1689 AR Zwaag

Telefoon: (06)50515930
Email: info@tomenlilly.nl

8. Privacy

8.1
De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Tom & Lilly in het klantenbestand opgenomen en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en u in de toekomst te informeren. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
8.2
Tom & Lilly zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

9. Toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland zijnde het Kantongerecht te Alkmaar.

Tom & Lilly ‘Furniture for important kids’
KvK Hoorn 73579041

Abonneer op onze nieuwsbrief
Mis geen nieuws en aanbiedingen!